Publikované: | Kategória:

Intenzívny kurz nemčiny a CLIL pre učiteľov

Každý dobrý učiteľ má nepochybne ambíciu byť „na pulze doby“, napredovať a byť pripravený svojim žiakom sprostredkovať poznanie a vedomosti spôsobom, ktorý ich bude oslovovať a baviť. Preto je potrebné sa neustále učiť. Vzdelávanie a získavanie nových zručností a vedomostí je nekončiaci proces, ktorý nepozná sviatky alebo prázdniny. Preto sme sa v čase letných prázdnin zúčastnili ...

Publikované: | Kategória:

Tablety a smartfóny – ako využiť moderné technológie vo vyučovaní

Žijeme vo zvláštnej dobe. To, čo sme doposiaľ považovali za samozrejmé, sa behom pár mesiacov zmenilo. Zmenili sa naše životy, priority a zrazu sme si uvedomili, že vôbec nie sme pripravení čeliť takýmto výzvam. Pri písaní projektových zámerov sme ani netušili, aký aktuálny sa stane obsah druhého štruktúrovaného kurzu: Tablety a smartfóny – ako využiť moderné ...

Publikované: | Kategória:

Návšteva výberovej strednej školy v Talline, v Estónsku. Po krátkom stretnutí s riaditeľom školy a prehliadke priestorov sme absolvovali prezentáciu študentskej firmy.

V popoludňajších hodinách sme si prezreli priestory Mektory – centra pre inovácie, obdržali certifikáty a vypočuli si prednášku Merike Saar na tému estonského vzdelávacieho systému.

IMG_20191108_101352.jpg

Publikované: | Kategória:

Návšteva základnej školy Lågstad Škola ( 1 – 9 stupeň ) v Espoo, Helsinki. Po krátkej prezentácii nasledovala prehliadka školy, debata s riaditeľkou školy na tému základného školstva vo Fínsku, rozhovory so žiakmi a učiteľmi a sledovanie bežnej výuky. Veľmi zaujímavou a často diskutovanou oblasťou bola integrácia žiakov s ŠVVP do riadneho vyučovania.

Po obede v školskej jedálni nasledoval Best Practice Market – výmena príkladov dobrej praxe ...

Publikované: | Kategória:

Miesto konania: Auditorium Annantalo, Helsinki

Fínske vyučovanie: „Fínsky vzdelávací systém – Menej je viac“ – prezentácia Arneho Verhaegena, predstaviteľa a školiteľa vzdelávacej inštitúcie EduFuture. Diskusia na tému: Špecifiká fínskeho vzdelávacieho systému a jeho porovnanie s s ostatnými európskymi vzdelávacími systémami. Učebné osnovy a školská reforma vo Fínsku – prezentácia Ritvy Mickelsson, riaditeľky ...

Publikované: | Kategória:

Dôvera a zodpovednosť.

Dva základné piliere fínskeho školstva, ktoré slúžia ako inšpirácia na naštartovanie zmien v našej škole. Projektový tím našej školy zložený z nadšencov odhodlaných ich uskutočniť sa zúčastnil štruktúrovaného kurzu Benchmarking – fínsky vzdelávací systém v hlavnom meste Fínska, v Helsinkách. Otázka, prečo práve Fínsko, má jednoznačnú odpoveď – fínske školstvo, spoločnosť a nízka miera korupcie sú ...

CLASS WITHOUT WALLS – TRIEDA BEZ STIEN

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.