Fínsko - prípravy

Publikované: | Kategória:

Dôvera a zodpovednosť.

Dva základné piliere fínskeho školstva, ktoré slúžia ako inšpirácia na naštartovanie zmien v našej škole. Projektový tím našej školy zložený z nadšencov odhodlaných ich uskutočniť sa zúčastnil štruktúrovaného kurzu Benchmarking – fínsky vzdelávací systém v hlavnom meste Fínska, v Helsinkách. Otázka, prečo práve Fínsko, má jednoznačnú odpoveď – fínske školstvo, spoločnosť a nízka miera korupcie sú ideálom, ktorému sa chceme priblížiť. Počas týždňa sme absolvovali množstvo zaujímavých rozhovorov s riaditeľmi základných a stredných škôl, tvorcami národných učebných osnov, učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi a žiakmi. Nemenej inšpiratívne boli aj diskusie a výmeny príkladov dobrej praxe medzi ostatnými účastníkmi . Najväčším pozitívom kurzu bola otvorenosť a ochota našich fínskych kolegov nahliadnuť do svojej vlastnej kuchyne podeliť sa so skúsenosťami – dobrými aj zlými.

Najviac nás zaujala autonómnosť učiteľa a školy, dôvera v profesionalitu učiteľov a osobná zodpovednosť každého ohnivka v reťazi spoločnosti, či už riaditeľa školy, učiteľa, dieťaťa a jeho rodičov. Vo fínskej spoločnosti si každý uvedomuje svoju vlastnú zodpovednosť za svoj život a budúcnosť. Vo fínskej škole sa kladie dôraz na pocit spokojnosti a blaho žiakov a učiteľov. Bežná škola disponuje úžasne prepracovaným a fungujúcim systémom manažmentu, ktorý funguje v zmysle myšlienky: Menej je viac. Menej byrokracie, menej administratívnej záťaže a nedôvery k práci školského manažmentu a učiteľov. Školský systém vo Fínsku je flexibilný a schopný reagovať na inakosť žiakov a ich potreby.

Počas nasledujúceho obdobia nás čaká mnoho úloh a výziev, ktoré budú prelomové a veríme, že vďaka nim postupne zmeníme školu na miesto, kde sa budú naši žiaci cítiť aspoň tak dobre ako tí, ktorých sme mali možnosť vidieť vo fínskych školách.

Mgr. Štefan Tóth, riaditeľ školy Mgr. Katarína Mészárosová, koordinátorka projektu

CLASS WITHOUT WALLS – TRIEDA BEZ STIEN

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.