Projektový tím

Mgr. Katarína Mészárosová
Mgr. Katarína Mészárosová

Koordinátorka projektu. Vyučuje anglický jazyk. Mimo vyučovania sa venuje príprave žiakov na predmetovú olympiádu …

Mgr. Katarína Mészárosová

Mgr. Katarína Mészárosová

Vyučuje anglický jazyk. Mimo vyučovania sa venuje príprave žiakov na predmetovú olympiádu v anglickom jazyku, príprave a organizácii EDUCATE SLOVAKIA, poznávacích jazykových pobytov v Spojenom Kráľovstve, manažovaniu a koordinovaniu odbornej praxe žiakov v zahraničí a písaniu projektov v rámci EÚ – ERASMUS+.
V školskom roku 2019/2020 sa zúčastní štruktúrovaného kurzu vo Florencii: Digital education - How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom a štruktúrovaného kurzu v Helsinkách, Fínsko: Benchmarking Finnish Education System

Ing. Ildikó Horváthová
Ing. Ildikó Horváthová

Členka projektového tímu. Vyučuje odborné predmety. Na škole pôsobí ako vedúca predmetovej komisie stavebných odborných predmetov.

Ing. Ildikó Horváthová

Ing. Ildikó Horváthová

Vyučuje odborné predmety. Na škole pôsobí ako vedúca predmetovej komisie stavebných odborných predmetov. Mimo vyučovania sa venuje krúžkovej činnosti – Allplan a ArchiCAD. Organizačne zabezpečuje odborné prednášky na „Stavebno – odborný deň“.
Spolupracovala na projekte „Moderné vyučovanie – úspešný absolvent na trhu práce“.
V školskom roku 2019/2020 sa zúčastní štruktúrovaného kurzu v Helsinkách, Fínsko: Benchmarking Finnish Education System.

Mgr. Silvia Košlabová
Mgr. Silvia Košlabová

Člen projektového tímu. Vyučuje slovenský jazyk a literatúru, občiansku náuku a dejepis. Mimo vyučovania sa venuje príprave žiakov na predmetové olympiády zo slovenského jazyka …

Mgr. Silvia Košlabová

Mgr. Silvia Košlabová

Vyučuje slovenský jazyk a literatúru, občiansku náuku a dejepis. Mimo vyučovania sa venuje príprave žiakov na predmetové olympiády zo slovenského jazyka a dejepisu, príprave a organizácii kultúrnych a vzdelávacích podujatí s dôrazom na občiansky a ľudskoprávny charakter. Na škole vedie krúžok SCRABBLE a pre žiakov organizuje športové voľnočasové aktivity (cyklistika, turistika).
V školskom roku 2019/2020 sa zúčastní štruktúrovaného kurzu v Berlíne, Nemecko: Deutschkurs und CLIL für Lehrer.

Ing. Adriana Eleková
Ing. Adriana Eleková

Členka projektového tímu. Vyučuje odborné stavebné predmety. Mimo vyučovania sa venuje krúžkovej činnosti, práci s nadanými žiakmi …

Ing. Adriana Eleková

Ing. Adriana Eleková

Vyučuje odborné stavebné predmety. Mimo vyučovania sa venuje krúžkovej činnosti, práci s nadanými žiakmi, príprave žiakov na stredoškolskú odbornú činnosť, kde dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky na krajskej a celoslovenskej úrovni v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia.
V školskom roku 2019/2020 sa zúčastní štruktúrovaného kurzu vo Florencii, Taliansko: Digital education - How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom.

Mgr. Štefan Tóth
Mgr. Štefan Tóth

Člen projektového tímu. Na škole pôsobí ako riaditeľ školy a vyučuje matematiku a chémiu.

Mgr. Štefan Tóth

Mgr. Štefan Tóth

Na škole pôsobí ako riaditeľ školy a vyučuje matematiku a chémiu.
V školskom roku 2019/2020 sa zúčastní štruktúrovaného kurzu v Helsinkách, Fínsko: Benchmarking Finnish Education System.

Mgr. Tímea Kovácsová
Mgr. Tímea Kovácsová

Člen projektového tímu. Vyučuje slovenský jazyk a literatúru, slovenský jazyk a slovenskú literatúru a nemecký jazyk. Mimo vyučovania sa venuje príprave žiakov …

Mgr. Tímea Kovácsová

Mgr. Tímea Kovácsová

Vyučuje slovenský jazyk a literatúru, slovenský jazyk a slovenskú literatúru a nemecký jazyk. Mimo vyučovania sa venuje príprave žiakov na recitačné súťaže, príprave a organizácií kultúrnych podujatí divadelných predstavení a krajinovedných exkurzií do Rakúska. Pravidelne sa zúčastňovala medzinárodného mládežníckeho stretnutia v Nemecku - Internationales Jugendworcamp –Bergen Belsen. Spolupracovala na projekte „Moderné vyučovanie – úspešný absolvent na trhu práce“ .
V školskom roku 2019/2020 sa zúčastní štruktúrovaného kurzu v Berlíne, Nemecko: Deutschkurs und CLIL für Lehrer.

Ing. Andrea Bojnáková
Ing. Andrea Bojnáková

Člen projektového tímu. Vyučuje stavebné odborné predmety zamerané na vodné stavby a vodné hospodárstvo a na ekonomiku v stavebníctve – rozpočtovanie stavieb …

Ing. Andrea Bojnáková

Ing. Andrea Bojnáková

Vyučuje stavebné odborné predmety zamerané na vodné stavby a vodné hospodárstvo a na ekonomiku v stavebníctve – rozpočtovanie stavieb. Medzi jej aktivity patrí vedenie žiackej školskej rady a rady školy. Pracuje ako kariérny poradca pre žiakov 4.roćníka, organizuje náborové aktivity na základných školách a venuje sa práci s dospelými, ktorí majú záujem doplniť si vzdelanie v oblasti stavbníctva. Spolupracovala na projekte „Moderné vyučovanie – úspešný absolvent na trhu práce“ .
V šk.roku 2019/2020 sa zúčastní štruktúrovaného kurzu v Helsinkách, Fínsko: Benchmarking Finnish Education System

CLASS WITHOUT WALLS – TRIEDA BEZ STIEN

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.