Fínsko - druhý deň

Autor: | Publikované: | Kategória:

Návšteva základnej školy Lågstad Škola ( 1 – 9 stupeň ) v Espoo, Helsinki. Po krátkej prezentácii nasledovala prehliadka školy, debata s riaditeľkou školy na tému základného školstva vo Fínsku, rozhovory so žiakmi a učiteľmi a sledovanie bežnej výuky. Veľmi zaujímavou a často diskutovanou oblasťou bola integrácia žiakov s ŠVVP do riadneho vyučovania.

Po obede v školskej jedálni nasledoval Best Practice Market – výmena príkladov dobrej praxe medzi účastníkmi štruktúrovaného kurzu a prezentácie toho najlepšieho, čo školy ponúkajú. Naša škola zaujala vysokou úrovňou odborného vzdelávania. Po návrate do auditoria nasledovala prednáška a zaujímavá debata s riaditeľom jednej z najlepších škôl v Helsinkách a inovátorom Mikko Leppänen. Vo svoje prezentácii sa venoval riadeniu a manažmentu vo fínskej škole.

IMG_20191105_094254.jpg

IMG_20191105_122405.jpg

CLASS WITHOUT WALLS – TRIEDA BEZ STIEN

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.