Fínsko - prvý deň

Autor: | Publikované: | Kategória:

Miesto konania: Auditorium Annantalo, Helsinki

Fínske vyučovanie: „Fínsky vzdelávací systém – Menej je viac“ – prezentácia Arneho Verhaegena, predstaviteľa a školiteľa vzdelávacej inštitúcie EduFuture. Diskusia na tému: Špecifiká fínskeho vzdelávacieho systému a jeho porovnanie s s ostatnými európskymi vzdelávacími systémami. Učebné osnovy a školská reforma vo Fínsku – prezentácia Ritvy Mickelsson, riaditeľky školy, špeciálnej pedagogičky, mentorky a spoluautorky národných osnov a vzdelávacej reformy vo Fínsku.

IMG_20191104_090445.jpg

IMG_20191104_090638.jpg

CLASS WITHOUT WALLS – TRIEDA BEZ STIEN

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.