Berlín 2021

Publikované: | Kategória:

Intenzívny kurz nemčiny a CLIL pre učiteľov

Každý dobrý učiteľ má nepochybne ambíciu byť „na pulze doby“, napredovať a byť pripravený svojim žiakom sprostredkovať poznanie a vedomosti spôsobom, ktorý ich bude oslovovať a baviť. Preto je potrebné sa neustále učiť. Vzdelávanie a získavanie nových zručností a vedomostí je nekončiaci proces, ktorý nepozná sviatky alebo prázdniny. Preto sme sa v čase letných prázdnin zúčastnili intenzívneho kurzu nemčiny v Berlíne, ktorý bol zameraný na predstavenie metódy CLIL. Je to vynikajúca cesta ako rozšíriť žiakom obzory – aj na hodinách odborných predmetov alebo „nejazykových“ hodinách sprostredkovať vedomosti s použitím cudzieho jazyka. Týmto spôsobom si žiak cibrí aj cudzí jazyk, ale zároveň sa učí aj nové odborné učivo. Aj my sme sa veľa naučili – nové metódy práce s IKT, spoznali sme množstvo nových aplikácií, ktoré spravia vyučovanie pestrejším a zábavnejším. S každou aplikáciou sme sa zoznámili a vytvorili sme si v nej nové učebné materiály. Už vieme vytvárať študijný obsah v Padlete, naučili sme sa, že písomka môže byť aj zábavná v Quizlete, a pritom spoľahlivo preverí úroveň vedomostí, spoznali sme aplikáciu Socrative, ktorá ponúka tiež široké spektrum možností... Ale tieto aplikácie nám len uľahčovali cestu k cieľu – k dôkladnému ovládnutiu metódy CLIL. V osobe nášho školiteľa Francesca Molinariho sme našli ochotného pomocníka na našej ceste za novými poznatkami a tiež skvelého človeka, ktorý bol vždy nápomocný pri vzdelávaní a v mimovyučovacom čase nám predstavil najvýznamnejšie pamätihodnosti mesta Berlín.

Samozrejme, v našej medzinárodnej skupine sa popri vzdelávaní vždy našiel čas aj na diskusie o zahraničných školských systémoch. Predstavili sme účastníkom našu školu a na oplátku sme spoznali školy z Maďarska, Poľska a mohli sme sa bližšie zoznámiť aj so špecifikami jednotlivých vzdelávacích systémov. Mali sme množstvo príležitostí na výmenu skúseností a aj na nadviazanie nových profesionálnych partnerstiev.

Týždeň v Berlíne ubehol ako voda. Zážitky a vedomosti, ktoré sme tam získali, nám však ostanú navždy. Spoznali sme tam nových ľudí, ktorí majú svoju prácu radi a odovzdali nám kúsok svojho nadšenia a pozitívneho myslenia. Veríme, že túto energiu budeme vedieť úspešne odovzdávať ďalej, aby bol pobyt v škole prínosom pre všetkých zúčastnených. Mgr. Silvia Košlabová Mgr. Tímea Kovácsová

CLASS WITHOUT WALLS – TRIEDA BEZ STIEN

Tel. + 421 35 7602507 ·

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo

Webová stránka, zverejnený materiál a publikácie súvisiace so realizovanými projektovými aktivitami vyjadrujú iba názory jej autorov. Európska Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek informácie v nich obsiahnutých.